langs

Unite Revolution Slider 2

Програмата “Enjoy the New Old World Wines” има за цел да подобри имиджа на вината със защитено наименование за произход и защитено географско указание, които са произведени в ЕС.

Приканваме за пътуване обратно към корените на лозовата и винарска култура; с 5000 години традиция в производството на вино, със ЗНП и ЗГУ вина от крайдунавските равнини, Тракийската низина, Черноморския регион, долината Струма и Розовата долина, които водят до една уникална комбинация от свежест и зрялост на добре познати международни сортове и неизявени местни такива.

Открийте и се насладете на Новите вина от Стария свят!