langs

Образ на ЕС

Стария свят е водещ производител на вино в продължение на векове. Днес Европейският съюз притежава 45% от всички лозя, съставлява 65% от производството на вино, 60% от световното потребление, и 70% от износа.

Лозаро-винарският сектор е част от европейския начин на живот и има значителна връзка по отношение на социалните и икономически, екологични и културни аспекти: докато лозята красят пейзажа, лозаро-винарския сектор осигурява милиони хора с работни места, допринася за запазване на структурата на селските райони, на общностите и на начин на живот, който е в центъра на концепцията за европейска идентичност.Лозарството и винарството изискват много интензивна икономическа и трудова дейност и играят много важна социално-икономическа роля в много държави-членки и в регионалните им икономики, както и в икономиката на ЕС като цяло.

Стария свят представлява мозайка от традиции във винопроизводството и само в ЕС виното може да показва уникалната култура на хората, които го правят и елементите на тероара, и на местото където то израства по-добре от други части на света.

Винопроизводството от Европа се характеризира също с впечатляваща гъвкавост от вина, които се различават от държава до държава, и дори повече от регион и регион, производител и производител; старите вина, рамо до рамо с новите вина всички заедно образуват един уникален пейзаж.

Европейските вина вграждат местните култури повече от където и да е другаде по света и тезите култури са защитени и регулирани чрез Общата организация на пазара на винения сектор с качество в епицентъра му.